Presentaciˇ de peixos
Els peixos presentats per Marc Gascons dels restaurant Els Tinars corresponen a algunes de les espŔcies mÚs habituals, a l'epoca, a la nostra costa i als nostres mercats.

Foto 1
Besuc (Pagellus Acarne) i, al damunt, morro de Palaia (Citharus Macrolepidotus).

Foto 2
Panegal (Helicolenus Pactyloptecus).

Foto 3
De dalt a baix, lluerna (Trigla Lucerna), peix-rata o gallineta (Uranoscopus Scaber) i verat (Scomber Scombrus).

Foto 4
Cap de verat (Scomber Scombrus) i a sota peix-rata o gallineta (Uranoscopus Scaber) i aranya (Trachinus draco).

Foto 5
Peix-rata o gallineta (Uranoscopus Scaber) i aranya (Trachinus draco).

Foto 6
Palaia (Citharus Macrolepidotus), i a sota, de dalt a baix, lluerna (Trigla Lucerna), peix-rata o gallineta (Uranoscopus Scaber), verat (Scomber Scombrus), aranyes (Trachinus draco), besuc (Pagellus Acarne) i panegals (Helicolenus Pactyloptecus).

Foto 7
Cap de peix-rata o gallineta (Uranoscopus Scaber).

Foto 8
Panegals (Helicolenus Pactyloptecus).

Foto 9
Lluerna (Trigla Lucerna) i peix-rata o gallineta (Uranoscopus Scaber).Foto 1 Besuc (Pagellus Acarne)
Les imatges (Clicar damunt les imatges per ampliar-les)

Zoom
Foto 2
Zoom
Foto 3
Zoom
Foto 4
Zoom
Foto 5
La preparaciˇ (Clicar damunt les imatges per ampliar-les)

Zoom
Foto 6
Zoom
Foto 7
Zoom
Foto 8
Zoom
Foto 9

© FŔlix XunclÓ/Assumpciˇ ParÚs
Back-Index