Al Jardi de la Muralla, situats per damunt i a continuació del Jardí de l'Infància, hi ha instal·lat un muntatge escultòric, titolat Enigma III, peça que correspon al projecte Enigmes, projecte d'escultures a l'aire lliure impulsat per Joan Oliver.

L'objectiu d'aquesta iniciativa de l'artista era situar peces a l'aire lliure "que generessin una tensió entre artifici i naturalesa, entre el que és invenció i el que ens ve donat sense esforç". La del Jardí de la Muralla, l'Enigma III va correspondre a El temple enigmàtic, escultura-instal·lació que va resultar guanyadora de la beca d'Arts Plàstiques convocada per l'Ajuntament de Girona i Interior Promotors d'Art de l'any 1995.

Inicialment havia de ser una obra temporal, situada dins les manifestacions de l'exposició Girona Temps de Flors de l'any 1996, en el jardí de Fora Muralla, però que s'hi ha mantingut fins avui.

Al mateix indret, i a l'angle de la muralla damunt el jardí, hi ha una antiga garita, a la base de suport de la qual hi apareix un bust esculpit, element escultòric que Jaume Fabre apunta que pot pertànyer a algun detall escultòric del convent mercedari del Mercadal.


Back