Sessió de Salsa, 2 maig 2009. Rambla de la Llibertat.
Back-Index-Next