Nenúfar (Nymphaea tetragona)

Els nenúfars són espectaculars plantes aquàtiques, les fulles i flors de les quals floten damunt la superfície d'aigües tranquiles. En algunes estacions, a Girona, són visibles al sortidor dels Jardins de la Devesa, a l'estany dels Jardins del doctor Figueres i, prop d'aquest indret, en un petit estanyol privat proper al monestir de Sant Pere de Galligants. Les dues varietats més comuns són la de flor blanca, "Nivea", i la de flors rosat intensa, "Escarboucle".

Els nenúfars i els lotus són plantes molt semblants, i es diferencien principalment en les fulles, en forma de cor en els primers i arrodonides en els segons. Les fulles dels lotus són grans i de color vert blanquinós i les flors s'eleven per damunt les fulles, a diferència dels nenúfars, en els que les fulles i les flors floten directament damunt l'aigua. Malgrat aquestes diferències notables, sovint s'utilitzen indistintament els dos noms per dessignar una planta.

La capacitat de flotació dels grups de fulles del nenúfar, és sovint aprofitada per petites granotes per posar-s'hi damunt, a l'espera de l'aparició de les seves preses. En aquestes imatges, els nenúfars comparteixen hàbitat amb Salvínies, plantes aquàtiques de la família de la falguera.


Back