[Lots 1 al 12]

Ampliar Lot n 13.
Autor: Xavier Carbonell
Mides: 17 x 24 cm
Preu de sortida: 100 .

[Ampliar]
Ampliar Lot n 14.
Autor: J.F. Toro de Juanas
Mides: 44 x 40 cm
Preu de sortida: 700 .

[Ampliar]
Ampliar Lot n 15.
Autor: Granados Llimona
Mides: 65 x 48 cm
Preu de sortida: 300 .

[Ampliar]
Ampliar Lot n 16.
Obra grfica 99/99
Mides: 42 x 60 cm
Preu de sortida: 100 .

[Ampliar]
Ampliar Lot n 17.
Obra grfica 26/150
Mides 50 x 65 cm
Preu de sortida: 100 .

[Ampliar]
Ampliar Lot n 18.
Autor: Xavier Carbonell
Mides: 15 x 21 cm
Preu de sortida: 150 .

[Ampliar]
Ampliar Lot n 19.
Autor: Marian Oliveras
Mides: 33 x 24 cm
Preu de sortida: 200 .

[Ampliar]
Ampliar Lot n 20.
Autor: R. Ribas Rius
Mides: 48 x 35 cm
Preu de sortida: 200 .

[Ampliar]
Ampliar Lot n 21.
Autor: Avelino Priegue
Mides: 33 x 45 cm
Preu de sortida: 120 .

[Ampliar]
Ampliar Lot n 22.
Autor: Llobet
Mides: 23 x 18 cm
Preu de sortida: 100 .

[Ampliar]
Ampliar Lot n 23.
Autor: desconegut
Mides: 20 x 15 cm
Preu de sortida: 30 .

[Ampliar]
Ampliar Lot n 24.
Autor: desconegut
Mides: 27 x 18 cm
Preu de sortida: 40 .

[Ampliar]
Ampliar Lot n 25.
Autor: Modest Cuixart 84/145
Mides: 52 x 30 cm
Preu de sortida: 300 .

[Ampliar]
Ampliar Lot n 26.
Autor: Jaume Roca Delpech
Mides: 28 x 34 cm
Preu de sortida: 800 .

[Ampliar]
Ampliar Lot n 27.
Autor: S. Ram
Mides: 70 x 47 cm
Preu de sortida: 200 .

[Ampliar]
Back-Index
© Flix Xuncl/Assumpci Pars