Peix sol (Lepomis gibbosus)

També anomenat mirallet, és un peix que prové de Nord-Amèrica, on habita cursos d'aigua lents i amb vegetació abundant, i que va ser introduït a Banyoles a principis del segle XX. Els exemplars de les imatges han estat fotografiats al riu Onyar, entre el pont de Sant Feliu i el Pont d'en Gómez, a finals de juliol de 2008.

Té el cos comprimit lateralment, és alt i presenta una petita gepa. L'acoloriment de la zona ventral és taronja o groguenca -d'aquí el nom de peix sol- i als costats presenta unes fileres o grups de tonalitats blau-verdoses metàl·liques. Com a tret particular presenta un opercle, molt visible, a l'alçada de les aletes pectorals, més visible en els macles que en les femelles, de color fosc amb un ribet parcialment taronja o vermell.

Depredador molt voraç, la seva agressivitat ha arraconat, i gairebé extingit, el barb cua-roig (Barbus haasi); també depreda les larves d'amfibis, com el tòtil (Alytes obstetricans) i la granota verda (Rana perezi). Hom l'ha acusat de devorador d'alevins, cosa improbable, ja que és un gran devorador d'invertebrats.Dibuix d'un mirallet, per Duane Raver (Wikipèdia)

Dibuix d'un mirallet (Wikipèdia)


Back