El 3 de març de 2009 va tenir lloc a les 8 del vespre, al Teatre de Salt, el lliurament dels Premis Tres de Març. Enguany els guardonats són Ràdio Salt i l’activista saltenca Marcel·la Tubert.

Els estudis de Ràdio Salt

Ràdio Salt va rebre el premi atorgat a entitats "per la seva trajectòria al llarg dels darrers 25 anys i el seu treball sòciocultural al poble", com ha destacat el jurat. L’emissora municipal va començar a emetre el tres de març de 1984, un any després que Salt recuperés la independència. Des del primer moment, es va convertir en un signe d’identitat del municipi i ha ajudat a dinamitzar la vida cultural i associativa, a més de col·laborar en la normalització lingüística.

Durant tots aquests anys, centenars de persones han col·laborat en l’emissora, així com entitats del municipi han tingut el seu propi espai a Ràdio Salt com a un altaveu per difondre les seves activitats. Actualment, l’emissora emet 24 hores al dia programació de producció pròpia excepte butlletins horaris i alguns espais informatius que connecta amb Com Ràdio.

El Premi Tres de Març individual va ser per a l’activista saltenca Marcel·la Tubert "pel seu treball i dedicació personal i el seu compromís amb les activitats culturals i socials de la vila de Salt". Marcel·la Tubert ha treballat activament en diverses entitats del municipi. Ha estat fundadora de col·lectius i activitats actualment molt arrelades a Salt com són Les Cuineres de Salt o l’Exposició de Flors. També ha col·laborat ininterrompudament a Ràdio Salt i amb el Casal de Jubilats Les Bernardes.

Els premis Tres de Març es van crear l'any 1988, quan es van aprovar les bases de la convocatòria. A partir de 1989, es concedeixen cada any a les persones i entitats que han treballat més per Salt, per la seva gent i pel seu entorn.


Ràdio Salt, 25 anys

Ràdio Salt va començar a emetre el tres de març de 1984, tot just un any després de la segregació de Girona. Des del primer moment l’emissora va ser un signe d’identitat per al poble i va ajudar a dinamitzar la vida cultural i associativa, a més de col·laborar en la normalització lingüística.

Com tantes altres emissores municipals va començar amb unes instal·lacions precàries a l’edifici consistorial, després va passar a un pis del carrer Dr. Ferran i els darrers anys ha estat ubicada al carrer major al costat de la Casa de la Vila.

Durant tots aquests anys centenars de persones han col·laborat amb l’emissora. Ràdio Salt ha estat una escola de Ràdio, una pedrera on s’han format molts professionals que ara són a d’altres mitjans.

Ràdio Salt ha fet també una funció social. Ha donat formació i la possibilitat d’expressar-se a joves als que calia canviar d’ambient, a d’altres que per la seva minusvàlida ho tenien difícil, ha col·laborat amb serveis socials de l’ajuntament i amb joventut. Ha acollit a tota mena d’entitats, esportives, culturals, veïnals, reivindicatives... Moltes han tingut el seu propi espai a les ones del 97.7 i totes hi han trobat un altaveu per difondre les seves activitats.

Ha estat un mitjà de comunicació obert a tothom. Els diferents governs municipals han pogut explicar la seva visió del poble, però han donat sempre llibertat a l’emissora, des d’on els que volien criticar la tasca del govern també han pogut expressar-se. Actualment emet 24 hores al dia programació de producció pròpia excepte els butlletins horaris i alguns espais informatius que connecta amb COM Ràdio.

Ara, quan fa 25 anys, es prepara per adaptar-se als nous temps i en un escenari de molta més competència a les ones, es proposa emetre també per internet, per arribar més lluny i permetre als oients sentir el que els interessi a qualsevol hora des de la comoditat de casa seva.

(Text gentilesa de Jofre Ferrer, director de l'emissora)
  • Ràdio Salt. Web de Ràdio Salt.


    Back-Index

  • Marcel·la Tubert, als estudis de Ràdio Salt.