Durant tot el matí del Divendres Sant, els passos de gairebé totes les confraries romanen exposats a la plaça de la Catedral, on són preparats i adornats pels respectius confrares.

Els dos passos que corresponen a la Confraria de Jesús Crucificat, el pas de la Caiguda i el pas de l'Ecce Homo es troban davant el Castrum dels Manaies, l'església de Sant Lluc, prop de l'indret, on també són ornats per a la processó del vespre.

Durant les primeres hores, el moviment frenètic de confrares col·locant els complement i accessoris dels passos, provant-los i disposant-ho tot, floristes ornant-los amb elements vegetals, contrasta amb la quietud i silenci respectuós amb què, al vespre, desfilaran pels carrers de la ciutat, silenci només trencat pels cops de llança dels Manaies damunt els empedrats, la música de les bandes que acompanyen la processó, i el dring dels arrengladors donant, sonorament, les ordres a les vestes que hi participen.

Back-Index-Next