12 de setembre 2009. Combat a la Torre Gironella
Index-Back