12 de setembre 2009. Arribada a la Torre Gironella
Index-Next