Centre Bonastruc ça Porta. Presentació del llibre "La cuina d'El Pont dels Jueus".
Back-Index-Next