Centre Bonastruc ça Porta. Presentació del llibre "La ija i la madre komo la unya i la carne".
Back-Index-Next