Centre Bonastruc ša Porta, 2 de desembre de 2010. La quetubÓ.
Back-Index-Next