La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

Jura de la bandera a la plaça del Vi

Les activitats amb motiu de la presentació de regiment de Sant Narcís, i la benedicció i jura de bandera, han continuat a la la plaça del Vi amb la solemne cerimònia de la jura per tots i cadascun dels fusellers del regiment, segons el ritual i textos històrics.

El regiment de Sant Narcís disparant les salves d'ordenança
(Ampliar) - El regiment de Sant Narcís disparant les salves d'ordenança.

La cerimònia del clavetejat de la bandera

La seqüència que s'ha anat seguint ha estat la següent: l’Auditor ha anat cridant, un a un, cada fuseller del regiment de Sant Narcís que ha hagut de pronunciar aital solemne jurament de la bandera. Cada fuseller, en el moment de ser cridat, ha deixat la seva arma a terra i s'ha dirigit marcialment cap a la bandera. Primer ha sortit de la formació avançant fins a l’alçada de la bandera, enfront de les Autoritats, on ha girat un quart de volta a l’esquerra i ha avançat cap a la bandera. Un cop el fuseller situat al davant, ha agafat l’asta de la bandera amb la mà esquerra i, amb la dreta aixecada tot mostrant els tres primers dits de la mà, ha pronunciat el següent jurament: En nom de la Santíssima Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant, Tres Persones distintes i Un sol Déu veritable, jo, [npm], juro de no abandonar la meva bandera fins haver perdut la darrera gota de la meva sang en defensa de la Sacra, Augusta, Catòlica, Reial Majestat del Rei nostre Senyor, i del Fidelíssim Principat de Catalunya.

Presentació de la bandera
(Ampliar) - Presentació de la bandera.

Un cop el fuseller ha pronunciat el jurament, ha abaixat marcialment la mà dreta, enretirat la mà esquerra de la bandera, ha quedat momentàniament en posició de ferms, ha fet un quart de volta a l’esquerra, saludat marcialment el Coronel i ha tornat a la seva posició, passant per darrere de la formació del regiment de Sant Narcís. El Sergent ha anat indicant quan el fuseller havia d’agafar i deixar anar la bandera al crit d’Ara! En tot moment l’Exèrcit de Catalunya es trobava en la posició de ferms i els tabals, com la tropa, han guardat un estricte silenci i quietud als rengles.

Un cop cada fuseller del regiment de Sant Narcís ha jurat la bandera, el Banderer ha enarborat la bandera i, ensems amb l’Auditor, ha fet un quart de volta a l’esquerra. Immediatament, el Coronel ha ordenat a l’Auditor que llegís l’article de les Reials Ordenances de Carles III corresponent a la bandera: Senyoria, procediu a la lectura de l’article de les Reials Ordenances corresponent a la bandera!

L’Auditor ha llegit el següent text:
Nós, Don Carles, per la Gràcia de Déu Rei de Castella, de Lleó, d’Aragó de les Dues Sicílies, de Jerusalem, d’Hongria, de Dalmàcia, de Croàcia, de Navarra, de Toledo, de Galícia, de Mallorca, de Sevilla, de Sardenya, de Còrdova, de Múrcia, de Jaén, dels Algarves, d’Algesires, de Gibraltar, de les Illes de Canaria, i també, de les Índies Orientals i Occidentals, i de les Illes i Terra ferma del Mar Oceà, Arxiduc d’Àustria, Duc de Borgonya, Brabant, Milà, Atenes i de Neopàtria, Comte d’Habsburg, Flandes, Tirol, Barcelona, Rosselló i Cerdanya, Marquès d’Oristany, i Comte del Goceano.
Havent estat i essent la Milícia l’única Conservació dels Estats i no podent aquesta tenir Subsistència sense una exacta disciplina [h]em estimat necessari al nostre Reial Servei i per a la Conservació dels nostres Estats de fer aquest nou Reglament, que deroga i anul·la qualsevol altre Reglament fet, i Costum introduïda.
Del Tractat dels Regiments, Article 24.
"Expressament ordenem que tots els Estendards Coronels hagin de ser blancs, amb la Imatge de Nostra Senyora de la Concepció, Advocada Nostra. Les altres Banderes o Estendards han de ser del color que li agradi al Coronel".
D’acord amb l’article 24 del dit Reglament del Rei Senyor nostre, que Déu guardi, l’Excm. Coronel Joan de Madrenas del Regiment de Sant Narcís de la Sacra, Augusta i Catòlica Majestat ha decidit d’atorgar Estendard blanc amb la Imatge de Sant Narcís, Advocat nostre i Patró de la fidelíssima ciutat de Girona. Igualment, estableix la jura de bandera segons costum i sotmesa al dit Reglament de 1706, al Reial Servei i sota la Jurisdicció Militar. Donat a Barcelona, 28 de juliol, any de 1713. Per mandat del Rei Nostre Senyor, Joan de Madrenas, Coronel del Regiment de Sant Narcís.


Un cop satisfet l’imperatiu legal de la lectura de les Reials Ordenances, el Banderer i l’Auditor han fet un quart de volta a l’esquerra i marcialment han tornat a les seves respectives posicions, l’un amb el regiment de Sant Narcís, l’altre amb les Autoritats. Seguidament, el Coronel ha retrobat les Autoritats amb pas solemne i marcialitat acostumada.

Després, des del seu lloc, el Coronel ha manat l’ordre Exèrcit de Catalunya! A les meves ordres! Carregueu per disparar tres salves reials! Tot l’Exèrcit de Catalunya ha procedit a carregar les armes. Cada cop que tots els fusellers han tingut l’arma carregada, han apuntat cap al cel tot esperant l’ordre de Foc! del Coronel per fer les descàrregues de rigor. Acabades les salves, el Coronel ha cridat la consigna Pro Deo, pro Rege, pro Patria, Donec! a la qual tot l’Exèrc it de Catalunya ha respòs Perficiam! Seguidament, el Marquès de Poal ha cridat Sant Jordi! que ha sigut contestat amb Firam, firam! Ha continuat el General Picalqués amb un sonor Sant Narcís!, contestat amb un ferotge Girona! L'alcalde Carles Puigdemont ha finalitzat els visques habituals amb Girona!, contestat amb Ni oblida ni perdona!

Finalitzat l’acte, el Batlle de Girona ha adreçat unes paraules finals. En acabat, el Coronel ha donat ordre als Sergents perquè preparin la tropa per a la marxa. L’Exèrcit de Catalunya ha sortit en formació de marxa de la plaça del Vi. Al davant, banderes i tabals seguits de l’Estat Major i dels regiments de Sant Narcís, Diputació, Hússars, Vilar i Ferrer i Coronela de Barcelona. El recorregut de la desfilada ha estat el següo;ent: la plaça del Vi, Ciutadans, Cort-Reial, Força i Plaça de la Catedral.

 • Girona durant la Guerra de Successió (1705-1714). Article històric de la situació i esdeveniments a Girona durant aquest període.

 • Presentació de la novel·la "Victus". Reportatge i article de la presentació de l'obra d'Albert Sánchez Piñol a la Casa de Cultura de Girona. • [Més imatges]-------------Back - Index - Next

  Gaspar Ferran, milicià de la Coronela de Barcelona a la companyia dels Argenters. 1707. Biblioteca Catalunya (Viquipèdia)

  La bandera del regiment de Sant Narcís desfilant pel carrer Ballesteries

  Lèxic del soldat d'infanteria reglada
  (Ampliar) - Lèxic del soldat d'infanteria reglada. Dibuix de Francesc Riart. Font: http://www.guerradesuccessio.cat

  Lèxic del soldat d'infanteria reglada. Dibuix de Francesc Riart. Font: http://www.guerradesuccessio.cat  CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

  © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés