La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

El dissabte 15 de juny de 2013, el president de la Generalitat, l'Honorable Artur Mas, ha presidit la inauguració de la restauració del claustre del monestir de Sant Daniel. A l'acte també hi ha assistit els consellers Ferran Mascarell i Irene Rigau; el president de la Diputació, Joan Giraut; l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont; el bisbe de Girona, Francesc Pardo; l'abadessa del monestir, Maria Assumpció Pifarré; l'abat de Montserrat, el gironí Josep Maria Soler; i el director executiu de La Caixa, Jaume Giró.

El president de la Generalitat, Artur Mas, durant la seva intervenció, amb l'alcalde de Girona Carles Puigdemont
(Ampliar) - El president de la Generalitat, Artur Mas, durant la seva intervenció, amb l'alcalde de Girona Carles Puigdemont.

La rehabilitació integral del claustre del monestir ha estat possible gràcies a l'acord entre la Generalitat i l?Obra Social "la Caixa" i com a propietat, les religioses benedictines del Monestir de Sant Daniel. Aquesta actuació està inclosa dins el programa Romànic Obert que impulsen conjuntament la Caixa i el Departament de Cultura amb l'objectiu de donar un impuls renovat a la posada en valor, revisió, millora i prevenció d'aquest important llegat patrimonial.

Els consellers Irene Rigau i Ferran Mascarell, el president de la Diputació, Joan Giraut i l'abat de Montserrat Josep Maria Soler
(Ampliar) - Els consellers Irene Rigau i Ferran Mascarell, el president de la Diputació, Joan Giraut i l'abat de Montserrat Josep Maria Soler.

El Monestir de Sant Daniel El Monestir de Sant Daniel és l'únic monestir benedictí femení de Catalunya, juntament amb el de Sant Pere de les Puelles de Barcelona, que ha persistit des de l'època medieval i es troba en el mateix solar on fou erigit en el segle XI, al començament de la Vall de Sant Daniel
L'església és romànica del segle XI i XII. Té planta de creu grega amb tres absis dels quals se'n conserva un. Té un cimbori octogonal de dos pisos i arcuacions llombardes a la façana i a l'interior. Va ser restaurada l'any 1959.
El claustre és de planta trapeziforme i consta de dues galeries. La inferior, d'estil romànic, és de principis del segle XIII, està coberta amb una volta de canó amb 42 parells de columnes articulats amb sis i dotze arcades de mig punt i capitells amb decoració floral i geomètrica.
La galeria superior està formada per dues ales gòtiques (nord i est) del segle XV amb arcs ogivals amb 24 capitells de decoració floral i geomètrica i dues ales més tardanes, la nord i l'oest.
L'acabat de les façanes varia des dels murs vistos de pedra, l'estucat, i el pintat. A l'interior del pati una escala accedeix al pis superior. Al seu voltant s'aixequen les diverses ales del monestir amb estances d'època posterior que en part han estat adaptades com a residència d'estudiantes.

El president de la Generalitat, Artur Mas; l'abadessa de Sant Daniel, Maria Assumpció Pifarré; el bisbe de Girona Francesc Pardo i l'alcalde la ciutat, Carles Puigdemont
(Ampliar) - El president de la Generalitat, Artur Mas; l'abadessa de Sant Daniel, Maria Assumpció Pifarré; el bisbe de Girona Francesc Pardo i l'alcalde la ciutat, Carles Puigdemont.

Restauració i conservació. El primer objectiu de la intervenció ha estat la neteja de tota la planta baixa romànica i dels paraments gòtics de la planta primera, amb el nivell d'actuació següent:
Murs i voltes de la planta baixa: s'ha realitzat una neteja projectant a baixa pressió silicat d'alumini i aigua per treure els encalats que deixaven ocults els carreus de pedra. S'ha fet el buidat de les juntes de guix i s'han recomposat els forats d'obra a mig fer. Els paraments de carreus de pedra i de les voltes, s'han rejuntat i s'han estucat la resta de paraments que no estaven pensats per anar vistos.
Arcs de les columnes: s'ha realitzat una neteja manual amb bisturí per treure els encalats i les pàtines no originals i mantenir la pàtina original de color taronja. S'han rejuntat les parts que ho han necessitat.
Columnes, bases i capitells: en vista de la fragilitat de les peces esquerdades, s'ha optat per moure el mínim de peces del seu lloc. La consolidació s'ha realitzat amb cosits amb barres d'acer inoxidable roscades i morter amb resines. S'ha practicat un total d'uns 750 cosits entre fusts, bases, capitells i àbacs. S'ha canviat un total de quatre bases, un sol capitell i dos fusts. També s'han restituït parcialment unes quantes peces en bases i capitells.
Paraments exteriors: S'hi ha fet una neteja amb aigua a pressió, s'han buidat les juntes de morter de ciment i s'han rejuntat amb morter de calç. També s'ha hidrofugat i s'han restituït les mancances de pedra. En les parts altes, on no hi havia carreus de pedra, els paraments s'han acabat amb un estucat de morter de calç.
Columnes de la planta primera: a la planta primera, a causa del diferent tipus de pedra, el tractament ha estat bàsicament de neteja a mà per respectar la pàtina ocre original i consolidar-la. Sols s'ha canviat una base i s'han restituït parcialment dos capitells, els quals havien perdut massa secció per exercir la seva funció sustentant.

El claustre del monestir de Sant Daniel
(Ampliar) - El claustre del monestir de Sant Daniel.

Intervencions especials. A més de la nete4ja s'ha dut a terme un seguit d'intervencions especials.
- Reforç de la volta oest. Aquesta volta presenta una deformació de la secció que ja havia estat reforçada amb anterioritat.Durant l'obra no ha presentat més moviment, pel que la solució ha estat fer una lligada per la part superior amb uns tirants d'acer embeguts en formigó per augmentar-ne la seguretat, sobretot en cas de sisme.
- Cobertes. S'han desmuntat les cobertes de les ales sud i oest, que estaven en molt mal estat, i s'han executat unes cobertes noves acabades amb les teules re-aprofitades.
- Coronament façanes est i nord. A la façana nord, el volum superior afegit sobre la primera galeria, hi havia indicis de l'existència d'uns arcs com els de la façana est. S'han reconstruït aquests arcs, amb el mateix acabament que la façana est, alhora que s'ha repicat el morter de ciment d'aquesta i s'ha estucat tot plegat. En la mateixa operació s'ha enderrocat una barana de la coberta de l'ala est (del segle XX) que, pel ser estil desmillorava la visió del claustre. D'aquesta manera també s'ha donat continuïtat al remat que conforma un claustre en dues alçades.
- Rebaix del paviment interior. Malgrat que ningú ho havia vist, les monges del Monestir sabien que el pati interior del claustre havia estat a un nivell inferior del que es trobava. Normalment sol estar en el mateix nivell que el deambulatori, i en aquest cas estava a nivell de la base de les columnes. S'ha rebaixat el nivell. Pel que fa a l'accés al claustre s'ha mantingut l'accés original i s'han eliminat el dos accessos posteriors. Aquesta modificació ha comportat la descoberta del primer graó de la primera escala, i un nou pou.
- Il·luminació. S'ha il·luminat el deambulatori del claustre amb 11 làmpades tot volt, que donen més importància a la zona de circulació més freqüent per part de la comunitat.

La comunitat monàstica de Sant Daniel durant l'esdeveniment
(Ampliar) - La comunitat monàstica de Sant Daniel durant l'esdeveniment.

Nous elements posats al descobert. La intervenció ha posat al descobert una sèrie de troballes que s'han documentat suficientment i, en els casos que s'ha pogut, s'han deixat al descobert.
- Arc de l'accés sud-oest. En repicar-lo, s'ha descobert que l'arc que dóna accés al jardí per la cantonada sud-oest originàriament no existia. L'espai l'ocupava un arc més estret, amb un sistema de maons de cantell formant una vorada. La cara interior estava decorada amb un enteixinat de guix del qual encara n'hi ha alguna resta. Posteriorment van decidir fer més ample el pas i ho van resoldre amb un arc rebaixat a la catalana, amb doble gruix de maó pla que apuntalava l'anterior. S'ha documentt l'enteixinat i els arcs i s'ha acabat amb un estucat a la calç.
- Escala en dues fases. Un cop feta la neteja s'ha comprovat que l'escala de l'interior del pati està formada per dues escales de dues èpoques diferents: una primera escala que arranca de la part baixa del paviment del pati (abans de pujar-lo) i que arriba arran de volta de cobriment de la planta baixa. Posteriorment, segurament en completar les dues galeries gòtiques i pavimentar la planta primera, es superposa una nova escala que arranca a l'alçada del muret perimetral base de les columnes, i arriba al paviment actual de la planta alta. Entre elles hi ha un espai de replè. Amb les obres ha quedat al descobert el primer graó de l'escala més antiga, que estava enterrat sota la terra afegida.
- Nou pou. En rebaixar el paviment ha sortit a la llum un nou pou que estava enterrat i cobert per una llosa de pedra. Sembla que és més antic que l'existent. Segurament, pel fet de quedar sota l'escala, el van tapar i van construir el nou pou en el moment de pujar el nivell del paviment del pati.
- Base paviment de fusta i coberta. S'ha descobert que tot el paviment de l'ala oest de la planta primera està sobre un llit d'uns 3 centímetres, molt uniforme, de fusta triturada, del qual ningú no ha sabut donar-nos una explicació plausible. També en el punt més septentrional d'aquesta volta s'ha descobert que la coberta de teula de quan només existia la galeria romànica està enterrada sota la base del paviment de la primera planta.
- Preparació ala sud gòtica. A la pilastra de la cantonada sud-est s'ha trobat un buidat en la pedra que correspon a l'espai d'arrancada d'un nou capitell igual als gòtics. Aquesta troballa demostra que la intenció inicial era continuar l'estructura gòtica en les quatre ales del claustre, però per causes desconegudes no va prosperar més que en les ales nord i est.
- Gàrgola. S'han trobat restes d'una gàrgola disimulades a la pilastra de la cantonada nord-est. En aquest espai hi faltaven tres carreus de pedra que, un cop repicats, han deixat al descobert l'arrencada d'una antiga gàrgola que, com que buidava l'aigua sobre l'escala, devia ser anul·lada o bé, va ser derruïda en alguna intervenció posterior. • El monestir de Sant Daniel. Índex dels reportatges i articles històrics i artístics del monument gironí.
 • L'arquitecte autor del projecte Josep Pla explica els treballs al conseller Mascarell i al bisbe Pardo
  (Ampliar) - L'arquitecte autor del projecte Josep Pla i de Solà-Morales explica els treballs al conseller Mascarell i al bisbe Pardo.

  L'abadessa del monestir, Maria Assumpció Pifarré.  Capitell del claustre amb representació antropomòrfica
  (Ampliar) - Capitell del claustre amb representació antropomòrfica.
  Claustre del monestir de Sant Daniel
  (Ampliar) - Claustre del monestir de Sant Daniel.
  - Figura antropomòrfica.
  - El president de la Generalitat, Artur Mas, durant l'esdeveniment.
  - L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, durant l'esdeveniment.

  Logotip del mil·lenari del monestir

  [Més imatges]-------------Back-Index-Next

  CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

  © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés