"Les tres cultures a taula". Sant Pere de Galligants. 29 d'octubre 2010
Back-Index-Next