La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

Els aiguamolls de Santa Eugènia es varen crar el 2008, gràcies a un projecte de restauració que va permetre recuperar els antics aiguamolls de les Hortes i crear-ne de nous, tot aprofitant les aigües sobreres dels regadius provinents de la Sèquia Monar.
A l'espai de les Hortes i els seus aiguamolls es poden trobar una gran diversitat de comunitats vegetals, que són refugi per a la fauna de les zones humides.

Oca egípcia (Alopochen aegyptiacus), espècie poc habitual

(Ampliar) - Oca egípcia (Alopochen aegyptiacus), espècie poc habitual.

Entre les plantes cal destacar el lliri groc (Iris pseudacorus), la balca (Typha angustifolia), el càrex (Carex acuta), els joncs (Juncus holoschoenus) i arbres com l'àlber (Populus alba), el freixe (Fraxinus excelsior), el vern (Alnus glutinosa) o el salze (Salix L.).
La fauna més característica estàformada per invertebrats com el sabater (Gerris remigis), la libèl·lula (Orthetrum cancellatum) i nedadors d'esquena (Notonecta sp.) , amfibis com la reineta (Hyla arborea) i la granota comuna (Pelophylax ridibundus), i ocells com el cabusset (Tachybaptus ruficollis), el martinet blanc (Egretta garzetta), el bernat pescaire (Ardea cinerea), el teixidor (Remiz pendulinus), el blauet o arner (Alcedo atthis) i els ànecs collverds (Anas platyrhynchos), entre d'altres.

Puput (Upupa epops)

(Ampliar) - Puput (Upupa epops).

Els boscos de ribera - Destquen per la seva biodiversitat i perquè compleixen importants funcions ecològiques, com protegir els marges enfront de l'erosió, la disminució de la velocitat de l'aigua del riu en cas d'avingudes, la retenció de sediments i altres materies, oferir corredors ecològics a la fauna, i millorar la qualitat de les aigües.
Diverses amenaces posen en perill la preservació dels boscos de ribera, entre les que destaquen la fragmentació de l'hàbitat, l'extracció d'àrids, la sobreexplotació de recursos hídrics i l'alteració de les lleres per l'activitat humana. Aquestes amenaces passen difícilment desapercebudes, bé sigui pel seu impacte visual en el paisatge o pel ressò que tenen en la societat.
Una amenaça que de manera discreta afecta molt greument aquests ecosistemes i la seva biodiversitat és la introducció i expansió d'espècies exòtiques invasores.

Garsa (Pica pica)

(Ampliar) - Garsa (Pica pica).

Sota una aparença atractiva i inofensiva, en alguns casos les poblacions d'animals i plantes exòtiques invasores no es veuen regulades pels processos naturals (predació, malalties, etc.) i la seva població pot arribar a alterar l'equilibri natural, posant en risc la fauna i la flora autòctones; també poden ocasionar problemes per a la salut pública i per a les activitats econòmiques.
Entre les espècies vegetals invasores cal destacar l'ailant (Ailanthus altissima), i entre les animals, la tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans), el capí peix daurat o vermell (Carassius auratus), el cranc americà (Procambaris clarkii), el barb de l'Ebre (Barbus graellsii) o el peix sol (Lepornis gibbosus).
(Textos dels cartells informatius dels Aiguamolls)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle

(Ampliar) - Ànec collverd (Anas platyrhynchos) mascle.

Polles d'aigua (Gallinula chloropus)

(Ampliar) - Polles d'aigua (Gallinula chloropus).

Els aiguamolls de Santa Eugènia

(Ampliar) - Els aiguamolls de Santa Eugènia.

Xicoia, pixallits o dent de lleó (Taraxacum officinale)

(Ampliar) - Xicoia, pixallits o dent de lleó (Taraxacum officinale).


Bibliografia

● "Fauna urbana de Girona i rodalies". Ponç Feliu Latorre. Guies dels Quatre Cantons. CCG edicions, 2008.[Més imatges] -----------Back-Index-Next

Quiquiriquic o rosella, (Papaver rhoeas)

(Ampliar) - Quiquiriquic o rosella, (Papaver rhoeas).

Bernat pescaire o agró gris (Ardea cinerea)

(Ampliar) - Bernat pescaire, garsa reial o agró gris (Ardea cinerea).

Posta de sol al camí dels aiguamolls

(Ampliar) - Posta de sol al camí dels aiguamolls.

Bernat pescaire o agró gris (Ardea cinerea)

(Ampliar) - Bernat pescaire, garsa reial o agró gris (Ardea cinerea).

Posta de Sol als aiguamolls de Santa Eugènia

(Ampliar) - Posta de Sol als aiguamolls de Santa Eugènia.

Els aiguamolls de Santa Eugènia

(Ampliar) - Els aiguamolls de Santa Eugènia.

Posta de Sol als aiguamolls de Santa Eugènia

(Ampliar) - Posta de Sol als aiguamolls de Santa Eugènia.

Xicoia, pixallits o dent de lleó (Taraxacum officinale)

(Ampliar) - Xicoia, pixallits o dent de lleó
(Taraxacum officinale).

CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

© Fèlix Xunclà/Assumpció Parés