La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

Història

Aquest indret formava part de l'antic Burg de Sant Pere, barriada que va néixer al voltant del recinte monacal de Sant Pere de Galligants, i que es troba documentada per primera vegada en el segle X. Limitava al nord amb el barri de Pedret i la muntanya de Montjuïc, que juntament amb la Vall de Sant Daniel constitueix el costat oriental de la contrada; a migdia, amb el burg de Sant Feliu mitjançant el riu Galligants, i a ponent, amb l'areny del riu Onyar. Aquest sector quedava clos dins del segon recinte murallat de la ciutat de Girona començat a bastir per ordre del rei Pere III durant la segona meitat del segle XIV.

Ampliar
(Ampliar) - El Burg de Sant Pere, a la primera meitat del segle XIV. A la dreta s'hi observa la catedral romànica. Fragment del dibuix de Jordi Sagrera, publicat a "La ciutat de Girona en la 1a meitat del segle XIV", Ajuntament de Girona, 1998. ISBN: 84-86837-68-5.

El burg no va formar part de l'administració de la ciutat fins a una època relativament tardana. Al llarg d'uns quatre-cents anys el barri va ser domini feudal dels abats de Sant Pere fins a la darreria del segle XIV, encara que cal ressenyar que de la jurisdicció abacial se n'escapava el petit nucli de la parròquia de Santa Llúcia, a redós de l'església i del camí de la muntanya de Montjuïc cap a Campdorà, que hom localitza justament en l'angle de 90º que dibuixa la muralla baixmedieval.

Ampliar
(Ampliar) - Vista de la Plaça de Sant Pere amb el portal de França al fons. Darrera seu la muntanya de Montjuïc, on destaquen al centre la Torre de Sant Joan i a la dreta el castell homònim. Postal, 1896-1909. Ajuntament de Girona. CRDI.

A aquesta plaça hi aboquen, per la seva banda est, carrers tan típics com el carrer de la Rosa, el carrer de l'Àngel i, més enllà el el carrer de Santa Llúcia. També des de l'extrem nord s'accedeix a un dels trams visitables de la muralla, possiblement el de vistes més espectaculars de Girona, que arriba fins al monestir Sant Pere de Galligants, tot resseguint el Jardí de l'Àngel i els Jardins de John Lennon.

Ampliar
(Ampliar) - El Portal de França abans de ser enderrocat. Els terrenys exteriors al portal havien estat protegits pel baluard conegut com de Sant Pere o de Santa Maria des del 1638 al 1898, any del seu enderrocament. 1896-1909. Ajuntament de Girona. CRDI.

El Portal de França

Al final de la plaça, a la seva banda nord, s'hi trobava un dels portals de la muralla que encerclava la ciutat, l'anomenat portal de Sant Pere, de Santa Maria o de Pedret, molt important per constituir l'accés per aquesta banda. Estava protegit per una garita al costat dret, per un original tambor de forma allargada, i disposava d'un pont llevadís. El portal va ser enderrocat l'any 1909. De la construcció només en resta l'edifici del cos de guàrdia, amb unes arcades inconfusibles.

(Dades de "La muralla de Girona", de Jaume Prat i Jordi Pericot. Ajuntament de Girona, 2008. ISBN 978-84-8496-057-7)

Ampliar
(Ampliar) - La Plaça de Sant Pere vista des de la banda nord. Es pot veure que entre les cases i la muralla no es va deixar el carrer de cinc metres d'ample projectat per Bru Barnoya. Al fons, el campanar de Sant Feliu. 1923. Ajuntament de Girona. CRDI.

Ampliar
(Ampliar) - La Plaça de Sant Pere. En primer terme es veuen els estris d'un carreter que realitza la seva activitat al carrer. Al fons, l'escola Ignasi Iglésias, a la muntanya de Montjuïc. 1932-1940. Ajuntament de Girona. CRDI.

 • Sant Pere de Galligants. Índex d'articles i reportatges fotogràfics del monestir que va generar l'antic burg.

 • [Més imatges]

  Ampliar
  (Ampliar) - Contrafort d'accés a la muralla

  Ampliar
  (Ampliar) - Campanar de l'església de Sant Feliu des de la plaça de Sant Pere

  Ampliar
  (Ampliar) - Escut damunt la porta de l'antic cos de guàrdia del Portal de Sant Pere

  Ampliar
  (Ampliar) - Els jardins de la plaça de Sant Pere

  Ampliar
  (Ampliar) - Contrafort d'accés a la muralla

  Ampliar
  (Ampliar) - Flors als balcons de la plaça de Sant Pere

  Back-Index-Next

  CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

  © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés