La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

Aquest pont, que travessa l'Onyar des del carrer de Santa Clara i la zona del Mercadal cap la Rambla de la Llibertat i el carrer de l'Argenteria, ha rebut diversos noms. El de peixateries velles fa referència a què en aquest indret i durant molts segles hi hagueren les peixateries de la ciutat, o llotja del peix. També s'ha anomenat aquesta comunicació com les palanques vermelles, fent referència a un pont petit d'aquest color anterior a l'actual. L'actual construcció es va anomenar pont de ferro, denominació que no va reeixir, i es va conservar l'anterior.

En allò que es refereix als ponts i passeres que hi han hagut en aquest indret, anteriors a l'actual, Ramon Alberch i altres, al treball referenciat a la bibliografia, indiquen que per un pergamí de Reial privilegi del 1599, es podien fabricar "menuts" per 10.000 lliures amb la finalitat de construir un pont a la plaça de les Cols (actual Rambla de la Llibertat), davant les mesures, que comuniqués amb la zona del Mercadal. La construcció d'unes senzilles palanques o passera, i a causa de les avingudes del riu, que la malmetien i arribaren a enderrocar-la totalment, va aconsellar construir-ne una de nova el 1733, que també va ser enderrocada per la inundació del 1737, que va obligar a reconstruir-la totalment (1) aquest any, i novament el següent.

L'Onyar, amb el pont de les Peixateries velles, en una postal de 1914. Col·lecció privada, Girona.

El 1817, l'arquitecte municipal Josep Illa inspecciona el pont i en fa un informe en el que aconsella construir-ne un de bell nou, ateses l'antiguitat i les moltes reconstruccions fetes. A primers de 1818 l'Ajuntament va acordar fer-ne un de nou; el governador encarrega l'obra al comandant d'Enginyers, consistent en una altra palanca de fusta, i el març de 1822 es fan les obres d'agençament del pont.

El setembre de 1823 s'estudia un projecte de peatge per al pont i la seva rendibilitat, projecte que no es va dur a terme; la riuada d'octubre de 1828 l'enderrocà gairebé del tot. Es va tornar a reconstruir, d'una forma provisional, i pel febrer de 1829 ja s'hi tornava a passar (2). L'octubre de 1836 Lluís Barnoya presenta un projecte, adjudicat a Josep Viladevall, carreter de Vilobí, per a una nova construcció, que va durar fins el gener de 1858, any en el que s'hi varen dur a terme obres d'importància, treballs que finalitzaren l'agost del mateix any. Aquest pont va ser l'anterior a l'actual.

El pont, amb les bastides per al treball de restauració. Fotografia presa el 26 d'agost de 2008.

El "pont de l'Eiffel"

El pont actual va ser construït per l'empresa Eiffel et Cie. de París, constructors de la famosa torre parisenca, basat en dos projectes pràcticament iguals: un de 1862 de l'enginyer Bergué, i un altre de 1876 d'Almeda. El febrer de 1877, finalitzada la construcció de ferro, es lliurà al representant de la companyia francesa, Agustin Fregneau, la quantitat pactada de 22.500 pessetes. A partir d'aquesta construcció inicial, el 1906 es va fer un nou paviment, el 1920 un repàs general i proves de resistència, i el 1923 noves obres. Després de la substitució de les fustes del sòl feta a la dècada dels 90, el 2008 s'hi duen a terme importants obres de restauració.

Obres de restauració. Agost de 2008.


Notes

(1) - A "Girona, rius, ponts, aiguats" s'esmenta que [...] l'obra fou feta pel fuster Joan Cusanes, i es precisa que caldrà pintar-lo de color "aimangra y azeyte de nuezes", és a dir, de color vermell. No duraria gaire aquest pont ja que pel juliol de l'any 1738 es lliura una certificació conforme el pont de fusta ha estat novament construït per Josep Rovira el maig proppassat..
Tornar al text

(2) - Ramon Alberch i altres, a "Girona, rius, ponts, aiguats" indiquen que [...] a mitjan de l'any següent (1830), el governador Carratalà parla d'una col·lecta per contribuir a la seva reedificació; es nomena dipositari dels diners a Roman Carreras.
Tornar al text


Bibliografia

- Girona: rius, ponts, aiguats. Ramon Alberch, Pere Freixas, Emili Massanas i Joan Miró. Ajuntament de Girona, 1982. Dipòsit legal GI-803-82.


 • El pont de les Peixateries Velles. Reportatge fotogràfic del pont en diverses situacions.

 • El pont durant l'esdeveniment Girona Temps de Flors 2008 amb una instal·lació.

  Un gavià argentat sobre l'estructura del pont.

  Gustave Eiffel, fundador de Eiffel et Cie, de París, el 1888, fotografiat per Félix Nadar. (Wikipèdia)

  Obres de restauració. Agost 2008.

  Back - Index

  CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

  © Fèlix Xunclà/Assumpció Parés