Museu d'Història de la Ciutat. La Carbonera.
Back-Index-Next