Escales de Sant Pere de Galligants (entrada pl. Jurats)
Back-Index