Centre Cultural La Mercè. Pujada de la Mercè, 12.
Back-Index