Escalinata nord de l'església de Sant Feliu.
Back-Index-Next