Hotel Ciutat de Girona 9 de maig de 2008
Back-Index