Pati de "Les Àligues" - Universitat de Girona 17 de maig de 2008
Index-Next