Escales de Sant Domènec 17 de maig de 2008
Back-Index