Els Banys Àrabs - Tepidarium 17 de maig de 2008
Back-Index