Els Banys Àrabs - Caldarium 17 de maig de 2008
Back-Index-Next