Els Banys Àrabs - Furnus 17 de maig de 2008
Index-Next