Museu d'Història de la Ciutat - Terrassa 18 de maig de 2008
Index-Next