Museu d'Història de la Ciutat - Cementiri caputxí (1753) 18 de maig de 2008
Index