Casa Díaz-Tarragó, antiga sacristia de Sant Nicolau 18 de maig de 2008
Index-Next