Bastida al carrer dels Alemanys 18 de maig de 2008
Back-Index