Absis de Sant Pere de Galligants 11 de maig de 2008
Index