Escalinata principal de Sant Feliu 11 de maig de 2008
Index-Next