Casa Casals, Carrer de la Barca 19, 11 de maig de 2008
Index