Casa Motger, Carrer de la Barca 30-32, 11 de maig de 2008
Index