8 de maig 2009. Preparacions i muntatges. La Sacristia. Pl. de Sta. Llúcia, 20
Back-Index-Next