17 de maig 2009. Convent de Sant Josep - Arxiu HistÚric. Pl. St. Josep, 1.
Back-Index-Next