17 de maig 2009. Hospital dels Capellans.
Back-Index