17 de maig 2009. Absis de Sant Pere de Galligants
Back-Index