11 de maig 2010. Muralla del carrer Ballesteries
Back-Index