8 de maig 2010. Placeta de la Força - Correu Vell
Back-Index-Next