10 de maig 2010. Centre Bonastruc ça Porta. Carrer de Sant Llorenç
Back-Index-Next