Pati de les Magnòlies. Antic Hospital Santa Caterina
Index-Next