© Fèlix Xunclà/Assumpció Parés - La Pabordia. Escales de la Pera 4 Back-Index-Back