Els Banys Àrabs. Apodyterium o vestidor
Index-Next