Els Banys Àrabs. Apodyterium o vestidor
Back-Index-Next