Els Banys Àrabs. Frigidarium o sala freda
Back-Index-Next