Els Banys Àrabs. Frigidarium i Tepidarium
Back-Index-Next